"Cseszt Regélő" Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhely: 8973 Csesztreg, Petőfi S. u. 2.
Iroda: 8960 Lenti, Deák F. u. 4.
Telefon-fax: (06 92) 551 874
E-mail: info@lentiterseg.hu
Aktuális hirdetés,
információ

banner felület
Feliratkozás hírlevélre
Név:

Lakcím:

Email:

Bizt. kód:

Írja be a kódot:
Általános információk
  • Szociális Szövetkezet

A szövetkezetekrõl szóló 2006. évi X. törvény és a szociális szövetkezetekrõl szóló 141/2006. (IV. 29.) kormányrendelet célja, hogy a társadalom tagjait ösztönözze, váljanak aktív szereplõivé a szociális gazdaságnak, olyan speciális szervezeti forma (szociális szövetkezet) létrehozásával, amely magába hordozza a szociális gazdaság jellemzõ alapértékeit és olyan igények, szükségletek kielégítésére törekszik, amelyre a gazdasági szektor más területei nem alkalmasak.

További információ elérhetõ a következõ dokumentumban (címre kattintva): Szociális Szövetkezet
Részletes információ a következõ linken olvasható: Szociális Szövetkezet részletes információk

  • Romaversitas Alapítvány

A Romaversitas Alapítvány 1997. óta foglalkozik egyetemista és fõiskolás roma hallgatók támogatásával. Nem csak ösztöndíjat és szolgáltatásokat biztosít, hanem igyekszik teret adni egy „pezsgõ” közösségi életnek is.

További információ elérhetõ a következõ dokumentumban (címre kattintva): Romaversitas Alapítvány
Részletes információ a következõ linken olvasható: Romaversitas Alapítvány részletes információk

  • Békéltetõ Testület

A Békéltetõ Testület eljárásának alapvetõ célja és funkciója a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, amennyiben, ha nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerû érvényesítése érdekében az ügy eldöntése.

További információ elérhetõ a következõ dokumentumban (címre kattintva): Békéltetõ Testület
Részletes információ a következõ linken olvasható: Békéltetõ Testület részletes információk

  • Egyenlõ Bánásmód Hatóság

Az egyenlõ bánásmód követelménye a diszkrimináció tilalmának jogi megnevezése. Ezen elv szerint emberek vagy embercsoportok között nem lehet indokolatlanul különbséget tenni. A jogi szabályozás fõ kérdése, hogy mi minõsül indokolatlan különbségtételnek, hogy ki köteles megtartani az egyenlõ bánásmód követelményét, illetve annak megsértése hogyan szankcionálható.

További információ elérhetõ a következõ dokumentumban (címre kattintva): Egyenlõ Bánásmód Hatóság
Részletes információ a következõ linken olvasható: Egyenlõ Bánásmód Hatóság részletes információk

  • EURES - Európai Foglalkoztatási Szolgálat

Az Európai Bizottság 1993-ban hozta létre az EURES, európai állásközvetítõ rendszert, amelynek célja, hogy mind a munkavállalóknak, mind a munkáltatóknak, valamint az érdeklõdõ polgárok számára nyújtson szolgáltatásokat a külföldi munkavállalással kapcsolatban. Ahhoz, hogy az álláskeresõk és a munkáltatók jól megalapozott döntést tudjanak hozni a mobilitással kapcsolatban, gyakorlati, jogi és adminisztratív kérdésekben széleskörû információra van szükségük. Az EURES Foglalkoztatási Mobilitás Portálja olyan tájékoztató eszközöket biztosít, amelyek segítséget és támogatást nyújtanak azok számára, akik azt fontolgatják, hogy külföldre költöznek, vagy külföldrõl érkezõket alkalmaznak.

További információ elérhetõ a következõ dokumentumban (címre kattintva): EURES
Részletes információ a következõ linken olvasható: EURES részletes információk

  • Nemzeti Pályaorientációs Portál

A Foglalkoztatási Hivatal vezetésével alakították ki a TÁMOP 2.2.2 – „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” projekt keretében az epalya.hu utódjának szánt rendszert, a Nemzeti Pályaorientációs Portált. A TÁMOP projekt hangsúlyos eleme volt a nemzetközi trendekhez és a fejlett informatikai lehetõségekhez igazodó új portál kialakítása.

További információ elérhetõ a következõ dokumentumban (címre kattintva): Nemzeti Pályaorientációs Portál
Részletes információ a következõ linken olvasható: Nemzeti Pályaorientációs Portál

  • Jogellenes elbocsátás

Néha elõfordul, hogy egy-egy dolgozó munakviszonyát a munkáltató jogellenesen szünteti meg. Ilyen esetben a sérelmezett fél a munkaügyi bírósághoz fordulhat jogai érvényesítéséért.

További információ elérhetõ a következõ dokumentumban (címre kattintva): Jogellenes elbocsátás
Részletes információ a következõ linken olvasható: Munkaügyi Bíróság

  • Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A munka világának korszerûbbé, egyszerûbbé tétele érdekében 2012. január 1-jétõl egy egységes központi hivatal, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal keretein belül valósul meg a foglalkoztatáspolitika, a munkavédelmi és a munkaügyi, valamint a szak- és felnõttképzési feladatok ellátása.

További információ elérhetõ a következõ dokumentumban (címre kattintva): Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Részletes információ a következõ linken olvasható: www.mnka.hu

 

A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0013
© 2010 Minden jog fenntartva ! · Cseszt Regélő Nonprofit Kft.