"Cseszt Regélő" Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhely: 8973 Csesztreg, Petőfi S. u. 2.
Iroda: 8960 Lenti, Deák F. u. 4.
Telefon-fax: (06 92) 551 874
E-mail: info@lentiterseg.hu
Aktuális hirdetés,
információ

banner felület
Feliratkozás hírlevélre
Név:

Lakcím:

Email:

Bizt. kód:

Írja be a kódot:
Térség általános bemutatása

A 663 km2 területû Lenti Kistérség Zala megye és az ország dél-nyugati csücskében helyezkedik el. Három néprajzi tájegységet érint, Hetést, Göcsejt és az Õrséget. A kistérség 51 települést foglal magába, melynek központja Lenti. A 23 ezer fõs lakosság a kistérség központján kívül aprófalvakban, és néhány nagyobb, mikrotérségi szerepet ellátó községben él.

A terület fekvése kedvezõ, hiszen Ausztria, Szlovénia és Horvátország közelében helyezkedik el, melynek elõnyeit jól ki tudja használni különbözõ gazdasági ágazatok fejlesztésére,  és együttmûködésük erõsítésére (mezõgazdaság, idegenforgalom, ipar, kereskedelem).

A térség gyönyörû természeti környezetével, erdõivel, mezõivel, dimbes-dombos tájával számos lehetõséget rejt magában és nyitva áll mindenki elõtt. Az erdõkben számos vadon élõ állat él, mint például szarvas, õz, vaddisznó. Az erdõk-mezõk állatain kívül számos védett növényfaj található a térségben, közülük kiemelkedik a kockás kotuliliom, a tavaszi hóvirág és tõzike, melyek virágba borítják minden tavasszal a Lenti Parkerdõt és a térség kiránduló helyeit. A nedvesebb réteken tömegével virágzik májusban a mocsári és szibériai nõszirom. A szárazabb kaszálók védett virága, a kornistárnics nyáron bontja ki szirmait.

Megközelíthetõség
Közút
Az É–D-i közlekedési tengely a 86. számú fõútvonal több kistérségi községet érint és Rédicsnél éri el a magyar-szlovén határt, mely Szlovénia felé biztosít kapcsolatot. A 75. számú fõközlekedési útvonal a Keszthely – Bak, Nova – Lenti – Rédics tengelyt alkotja, amely K–Ny irányból biztosítja a térség megközelítését, kapcsolatot jelent a Balatonnal, és a sármelléki regionális repülõtérrel.
Az M7-es autópálya Letenyénél éri el a horvát határt, mely az M70-es autóútban folytatódik Tornyiszentmiklósig, és egyben összeköti Magyarországon keresztül Horvátországot és Szlovéniát is. A néhány éve épült és átadott út nagymértékben lecsökkentette a környezõ települések átmenõ forgalmát. Az M70-es Tornyiszentmiklósnál éri el a szlovén határt, amelyen keresztül a személy- és teherfogalom Szlovánia felé tud továbbhaladni.

Vasút
Zalaegerszeg és Rédics között a 23-as számú vasúti fõvonal húzódik, mely személyközlekedés mellett kismértékû teherforgalmat is lebonyolít. A múlt században Rédicset és a szlovéniai Lendvát vasút kötötte össze, melyet azóta megszûntettek, a síneket is felszedték. A vasútfejlesztés sürgetõ igénye a térségben a Rédics–Lendva közötti összeköttetés visszaállítása, a Rédics–Zalaegerszeg közötti szakasz teljes rekonstrukciója.

Vonalas infrastruktúra
Villamoshálózat minden településen elérhetõ, a gázhálózat pedig szinte mindenhol kiépítésre került. A kistérségben szinte 100 %-os az ivóvízrendszer, a nagyobb településeken a szennyvízhálózat is kiépített . A központi telephely Lentiben mûködik, de több nagyobb községben építettek kisebb szennyvíztisztítót (Lovászi, Páka, Tornyiszentmiklós, Rédics, Gutorfölde). Azokon a helyeken, ahol nincs kiépített szennyvízhálózat, arra alkalmas teherautóval szállítják el a kommunális szennyvizet a lenti tisztítóba.

A kommunális hulladékszállítást a Lenti Hulladékkezelõ Kft. végzi. Az összegyûjtött hulladékot  a mumori hulladékátrakó állomásra szállítják, ahonnan a Zalaegerszegi, az Európai Unió jogszabályainak megfelelõ, korszerû lerakóba kerül a nem hasznosítható hulladék deponálásra. A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás koordinálásával hulladékátrakót, komposztálót és gyûjtõudvarat alakítottak ki Lenti-Mumorban, amellyel a Lenti Kistérségben is megoldottá vált az újrahasznosítható hulladékok és a szelektíven gyûjtött frakciók kezelése.

A kommunikációs hálózatok közül csak néhány kisebb faluban nincs kábeltévé, az internet elérése pedig mindenhol megoldható, Lentiben és néhány környezõ településen már optikai hálózaton keresztül is.

A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0013
© 2010 Minden jog fenntartva ! · Cseszt Regélő Nonprofit Kft.