"Cseszt Regélő" Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhely: 8973 Csesztreg, Petőfi S. u. 2.
Iroda: 8960 Lenti, Deák F. u. 4.
Telefon-fax: (06 92) 551 874
E-mail: info@lentiterseg.hu
Aktuális hirdetés,
információ

banner felület
Feliratkozás hírlevélre
Név:

Lakcím:

Email:

Bizt. kód:

Írja be a kódot:
Programok, tevékenységek

1. Nyitókonferencia
2010. szeptember 16. – Lenti

A lenti Foglalkoztatási Paktum keretében hosszabb elõkészítés után került sor a nyitókonferencia megszervezésére, ahol a részvevõ elõadók az általános és térségi foglalkoztatási helyzetrõl adtak tájékoztatást. A rendezvényen megjelent Pintér László országgyûlési képviselõ is. A nyitókonferencián elõadást tartott Horváth Jenõ a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Lenti Kirendeltségének munkatársa, a Promen Tanácsadó Kft. ügyvezetõje, Kovács István, valamint kovács Károly, a "Cseszt Regélõ" Nonprofit Kft. projektmenedzsere.

2. Partnerségi szemináriumok
2010. január 28. Resznek

Az elsõ partnerségi szemináriumra Reszneken került sor, ahol a Lenti Kistérség képviselõi számára került bemutatásra a "Foglalkoztatási együttmûködési megállapodás a Lenti Kistérségben" címû projekt. Kovács Tünde a program szakmai vezetõje a program tartalmát ismertette. Bagó József, a Kistérségi Koordinációs Hálózat tagja a pályázati lehetõségeket mutatta be. Kovács Károly a program projektmenedzsere a kialakítandó partneri kapcsolatok lehetõségeirõl és lépéseirõl beszélt.

2010. április 22. Gutorfölde
A projekt második partnerségi szemináriumát Gutorföldén tartották meg, ahol a Foglalkoztatási Paktum céljairól és alapjairól tájékoztatták a jelenlévõket. Kovács Károly a „Cseszt Regélõ” Nonprofit Kft. projektmenedzsere a program tartalmát ismertette, majd Bagó József a Kistérségi Koordinációs Hálózat tagja az elkövetkezendõ idõszak pályázati forrásairól beszélt. Kovács István a Promen tanácsadó Kft. ügyvezetõje az együttmûködést megalapozó helyzetfeltárásról és a stratégiakészítésrõl tartott tájékoztatót.

3. Honlapfejlesztés
A program elsõ szakaszában elkészült a projekthez kapcsolódó honlap, mely mind az önkormányzatok, mind a munkáltatók és vállalkozások, valamint a munkanélküliek számára hasznos információkat tartalmaz. A weboldalon lehetõség van megismerni a „Foglalkoztatási együttmûködési megállapodás a Lenti Kistérségben” címû projektet, a Lenti Kistérséget és a térség településeit. Mindezek mellett az érdeklõdõ olvashat hasznos, aktuális információkat és híreket a foglalkoztatás világából, illetve lehetõség van a honlapon Hírlevél funkcióra való feliratkozásra is.

4. Hálózatépítési tréning a partnerek számára
2010. szeptember 13-15. - Nova

A hálózatépítési tréningen a Lenti Kistérség foglalkoztatási szempontból jelentõsebb képviselõi vettek részt. A programban 15 fõ továbbképzésére került sor. A tréning célja a partnerek közötti együttmûködési készségek fejlesztése, az együttmûködés szempontjából lényeges erõforrások azonosítása, valamint a foglalkoztatási paktum szervezeti, irányítási rendszerének, illetve stratégiájának és akciótervének megalapozása volt. A kétnapos képzésen a jelenlévõk megismerhették a régióban már mûködõ paktumkezdeményezéseket és feldolgozhatták a lenti paktum szempontjából. Ugyanakkor kompetenciafejlesztésre is sor került, mint a stratégia- és akcióterv készítés, a készségfejlesztés, valamint a partnerség építés.

5. Helyzetelemzés
Helyzetfeltáráshoz kapcsolódó mûhelybeszélgetések
2010. május 13. – Lovászi
2010. május 20. – Csesztreg
2010. május 25. – Rédics
2010. június 01. – Zalabaksa
2010. június 03. - Gutorfölde

A foglalkoztatási stratégiát a Lenti Kistérségre és valamennyi szférára kiterjedõ helyzetfeltárás alapozza meg. A helyzetelemzéshez kapcsolódó mûhelybeszélgetésekre a Lenti Kistérség mikrotérségi központjaiban került sor. A mûhelytalálkozón az adott mikrotérség foglalkoztatási szempontból jelentõsebb szervezeteinek képviselõi vettek részt.
A programok keretében az érdeklõdõk tájékoztatást hallottak a „Foglalkoztatási együttmûködési megállapodás a Lenti Kistérségben” címû projekt céljáról, tevékenységérõl, valamint az elkövetkezendõ idõszak fontosabb feladatairól. Mindezek mellett elõadások hangzottak el pályázati lehetõségekrõl, elsõsorban vállalkozások számára, illetve ismertetésre került a Lenti Kistérségi foglalkoztatási paktum létrehozásának folyamata, elõnyei, valamint a kapcsolódási lehetõségek.

Helyzetfeltáráshoz kapcsolódó kiértékelõ találkozó
2010. szeptember 15. – Lenti

A „Foglalkoztatási együttmûködési megállapodás a Lenti Kistérségben” címû program keretében foglalkoztatási stratégia kidolgozására került sor. A stratégia megalkotását segítették elõ az elõzõ idõszak mûhelybeszélgetései, valamint a kistérségre vonatkozó helyzetelemzés. A kiértékelõ találkozón a helyzetfeltáró folyamatot koordináló Promen Tanácsadó Kft. ügyvezetõ, Kovács Károly ismertette tapasztalatait, röviden elemezte Lenti Kistérség foglalkoztatási helyzetét. A találkozó második felében Kovács Károly, a „Cseszt Regélõ” Nonprofit Kft. projektmenedzsere beszélt a következõ idõszak feladatiról, valamint a tervezett stratégia készítéshez kapcsolódó mûhelybeszélgetések megszervezésérõl.

Helyzetelemzés készítése
A „Cseszt Regélõ” Nonprofit Kft. a Promen Tanácsadó Kft-t bízta meg a térségi szintû gazdasági, foglalkoztatási és képzési helyzetelemzésének elkészítésével. A helyzetelemzéshez minden szférára kiterjedõ helyzetfeltárás készült, melyen belül 120 interjú elkészítése valósult meg. Az interjú során feltett kérdések Lenti Kistérség foglalkoztatási, képzési helyzetének feltárására irányultak. A felmérés célja volt, hogy információt kapjunk a térségben lévõ önkormányzatok, intézmények, vállalkozások, illetve civil szervezetek foglalkoztatással összefüggõ véleményérõl, problémáiról, terveirõl, a szférák közötti együttmûködésekrõl, kapcsolati rendszerekrõl. Az interjúk feldolgozása megmutatta azokat a fõ területeket, amelyekkel a foglalkoztatási szempontú fejlesztések során foglalkozni kell.

6. Állásbörze
2010. október 27. - Lenti

Az õszi állásbörze megszervezését és lebonyolítását a lenti Városi Mûvelõdési Központ nyerte el. A rendezvényen számos munkáltató, munkaerõ közvetítõ, képzõ intézmény, illetve civil szervezet képviseltette magát. A rendezvény keretében lehetõséget biztosítottunk, hogy a résztvevõ szervezetek felkutassák és kiválasszák a számukra megfelelõ, új munkatársaikat. A program célja, hogy széles körben biztosítsunk lehetõséget a munkaerõ-piaci együttmûködésekre.

7. Tanulmányút Ausztriába
A „Foglalkoztatási együttmûködési megállapodás a Lenti Kistérségben” címû program menedzsmentje egynapos túrán vett részt Ausztriában, Grosswilfersdorfba, hogy megismerjék az osztrák foglalkoztatási paktumokat, illetve az EU Regonalmanagement Oststeiermark által koordinált foglalkoztatási együttmûködést. Ausztriában a foglalkoztatási együttmûködések nagy múlttal rendelkeznek, közel 15 éve mûködnek. A tanulmányút során a résztvevõk megismerhették az osztrák paktumok mûködését és finanszírozási forrásaikat. Az ausztriai foglalkoztatási paktumok négy területen végzik tevékenységüket: ökológia, gazdaság, turizmus és energia. A program végén a magyar paktum képviselõi kifejezték reményüket, hogy az osztrák jó példát alapul véve, sikerül hasonló célokat és tevékenységeket megvalósítani.

8. Stratégiaalkotás
Stratégiatervezõ szakmai mûhely
2010. szeptember 20. – Csesztreg
2010. szeptember 22. – Zalabaksa
2010. szeptember 27. – Páka
2010. szeptember 30. – Rédics
2010. október 4. – Nova
2010. október 8. – Lenti

A stratégiatervezõ szakmai mûhelybeszélgetések a helyzetelemzéshez hasonlóan, a Lenti Kistérség mikrotérségi központjaiban kerültek megrendezésre. A mûhelybeszélgetések elsõ felében az augusztus végén lezárult helyzetfeltárás tapasztalatait, illetve a helyzetfeltárás anyagában megfogalmazott legfontosabb megállapításokat ismerhették meg a résztvevõk. A programok folytatásaként bemutatásra kerültek a stratégiaalkotás lépései és a fõbb pontok, melyek az anyagban kidolgozásra kerülnek. A találkozók egy kötetlen beszélgetéssel zárultak, ahol az érdeklõdõk elmondhatták javaslataikat, véleményeiket a készülõ stratégiával, valamint a már elkészült helyzetfeltárással kapcsolatban.

Kiértékelési találkozó
2010. október 15. – Lenti

A „Foglalkoztatási együttmûködési megállapodás a Lenti Kistérségben” címû programhoz kapcsolódóan kiértékelõ találkozóra került sor Lentiben. A találkozó célja, hogy összefogja a közel két hónapos stratégiaalkotási folyamatot, bemutassa a stratégiában meghatározott fõbb prioritásokat. A program során Kovács Károly a stratégia alkotás tapasztalatairól, a stratégia prioritásairól és a célok megvalósítási lehetõségeirõl beszélt, majd Kovács István a Lenti Kistérség foglalkoztatási stratégiáját mutatta be.

Stratégiaalkotás
A „Foglalkoztatási együttmûködési megállapodás a Lenti Kistérségben” címû program keretein belül elkészült a Lenti Kistérségre vonatkozó Foglalkoztatási stratégia. A stratégia célja, hogy az elvégzett, egész Lenti kistérségre, valamint az összes szférára kiterjedõ térségi szintû gazdasági, foglalkoztatási és képzési helyzetfelmérésre alapozva, és a stratégiaalkotás során megszervezésre került mûhelybeszélgetéseken elhangzottakat alapul véve, meghatározza azokat a beavatkozási területeket, prioritásokat, amelyek a térségi foglalkoztatás javítását eredményezik.

9. Paktum-aláíró konferencia
2010. október 28. - Csesztreg

A „Cseszt Regélõ” Nonprofit Kft. vezetésével 27 együttmûködõ szervezet képviselõje írta alá a foglalkoztatási együttmûködési megállapodást. A rendezvény elsõ felében a projektet koordináló szervezet munkatársai mutatták be a program elsõ szakaszának tapasztalatait, valamint az elvégzett tevékenységeket. A paktum aláírását megelõzõen az önkormányzati, vállalkozói, valamint civil szféra képviselõi megfogalmazták küldetésüket: „Együttmûködés a munkahelyteremtésért, a foglalkoztatásért, a családok javuló életminõségéért, a megtartó Lenti Kistérségért”. A program második felében került sor a paktum megállapodás tényleges aláírására.

Ügyrend kialakítása, szervezeti keretek meghatározása
Október végéig elkészült a foglalkoztatási paktum ügyrendje és szervezeti mûködési szabályzata, amely alapján a létrejött foglalkozatási együttmûködés mûködni fog. Az ügyrend kialakítása során megtörtént a foglalkoztatási együttmûködés szervezeti keretei lehetõségének megtervezése, meghatározása alternatívák felvázolásával, majd ezek egyeztetésre kerültek a program projektmenedzsmentjével. Az alternatívák megjelölésekor számos kérdés és észrevételt merült fel, mivel az együttmûködésben nonprofit, illetve profitorientált szervezetek is részt vesznek. Így a megállapodásnak mindkét fél számára vállalhatónak kell lennie. További feladat volt a paktum megállapodás elõkészítése, illetve az ügyrend-tervezetek kidolgozása, a célok, feladatok, hatáskörök és felelõsségi körök megállapítása is.

10. Képzési- és állásbörze
2011. április 13. - Lenti

A „Cseszt Regélõ” Nonprofit Kft. az õszihez hasonlóan 2011 tavaszán ismételten megrendezte állás- és képzési börzéjét. A rendezvényt egy alapos elõkészítés elõzte meg, mely során megkeresésre kerültek a térség önkormányzati, munkáltatói, civil szervezetek, munkaerõ-közvetítõ szervezetek, valamint képzõ intézmények. Az állásbörzén nagyobb részt a képzõ szervezetek képviseltették magukat, ugyanakkor a megjelent vállalkozások is több álláslehetõséget kínáltak az érdeklõdõk számára. A betanított munkalehetõségektõl kezdve, a vendéglátás területén át, a diplomával rendelkezõk számára is kínálkoztak munkalehetõségek és képzési ajánlatok.

11. Magyarországi tanulmányút
2011. július 26.

A "Cseszt Regélõ" Nonprofit Kft. munkaszervezete 2011. július végén tanulmányúton vett részt, ahol megismerkedett a Pécsi, valamint a Siklósi Kistérség Foglakoztaási Paktumával. A felkért három elõadó bemutatta szervezetét, a megvalósult foglalkoztatási projektjüket, illetve megosztották tapasztalataikat a nonprofit kft. paktum szerveztével. Mindkét paktumnál kiemelték, hogy fenntartás nehézséget okoz, mivel az önkormányzatok és vállalkozások nem ismerik fel annak hasznát és szükségességét. A kölcsönösség jegyében a "Cseszt Regélõ" Nonprofit Kft. is bemutatta a szervezet futó projektjét, valamint röviden ismertette a fenntartási idõszak alatt felmerülõ lehetõségeket.

12. Zárókonferencia
2011. augusztus 25.

A "Cseszt Regélõ" Nonprofit Kft. által koordinált TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0013 azonosító számú "Foglalkoztatási együttmûködési megállapodás a Lenti Kistérségben" címû projekt 2010. január 01-én kezdte meg mûködését. Két sikeres állásbörze, öt projektterv, amelybõl kettõ megvalósításához támogatást nyertek, kistérségi foglalkoztatási portál létrehozása, csak néhány a projekt sikerei közül, melyet a nonprofit kft., mint konzorciumvezetõ mellett további 5 konzorciumi partner valósított meg a 20 hónapon át tartó program során. a zárókonferencia során Kovács Tünde, paktummenedzser a projekt során megvalósított tevékenységeket, eredményeket vázolta. Hollósi Szolvolcs a BFH Európa Kft. ügyvezetõje a REKORD Hólózatot mutatta be, illetve Léránt Viktória a Széchenyi Programiroda szolgáltatásait ajánlotta a résztvevõk figyelmébe. A rendezvény zárásaként Kovács Károly, projektvezetõ a lenti Foglalkoztatási Paktum jövõképét vetítette a hallgatóság elé.
 

A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0013
© 2010 Minden jog fenntartva ! · Cseszt Regélő Nonprofit Kft.