"Cseszt Regélő" Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhely: 8973 Csesztreg, Petőfi S. u. 2.
Iroda: 8960 Lenti, Deák F. u. 4.
Telefon-fax: (06 92) 551 874
E-mail: info@lentiterseg.hu
Aktuális hirdetés,
információ

banner felület
Feliratkozás hírlevélre
Név:

Lakcím:

Email:

Bizt. kód:

Írja be a kódot:
Partnerek

A "Foglalkoztatási együttmûködési megállapodás a Lenti Kistérségben" címû programot egy öttagú konzorcium valósítja meg, amelynek vezetõje a "Cseszt Regélõ" Nonprofit Kft.
A konzorciumi partnerek szervezetük tevékenységeivel, valamint különbözõ vállalt feladatokkal segítik a program sikeres megvalósítását.

Konzorciumi partnerek és feladatuk:

Lenti Kistérség Többcélú Társulása, Lenti
A társulás a Lenti Kistérség 51 települését összefogó szervezet, amely a kistérség területén közoktatási, szociális, szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti, mozgókönyvtári ellátás biztosítása, területfejlesztési, egészségügyi, valamint környezet- és természetvédelem, illetve hulladékkezelés területén lát el feladatokat saját munkaszervezete, fenntartott intézménye, vagy feladatellátási szerzõdésen keresztül.
A projekt keretében támogatásban részesül, feladata a nagyrendezvények elõkészítése, az önkormányzatok megvalósításba való bekapcsolása és a foglalkoztatási kezdeményezések feltárásának segítése.
Partner képviselõje, elérhetõsége:
Németh Imre, munkaszervezet igazgató
8960 Lenti, Deák F. u. 4.
Tel.: +36-30-33-99-66-4, e-mail: nemeth.imre@lktt.hu
honlap: www.lktt.hu

Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, Szombathely
A szervezet fogja össze a Nyugat-dunántúli Régióban mûködõ munkaügyi kirendeltségek munkáját, segíti a munkavállalók és munkáltatók közötti kapcsolat megteremtését, és az együttmûködés erõsítését. Elsõdleges feladata emellett az álláskeresõk nyilvántartásba vétele és a nekik járó ellátás megállapítása. Fontos szerepe van az állásnélküliek át-és továbbképzésében, a pályakezdõk útjának egyengetésében. Munkerõpiaci programjaival segíti a régió foglalkoztatási szintjének növelését, a munkahelyek megtartását.
A program keretében feladata a Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP-pontok) és a 4M szolgálat bevonása, valamint munkaerõpiaci információk biztosítása a régióra, a megyére és a kistérségre vonatkozóan.
Partner képviselõje, elérhetõsége:
8900 Szombathely, Hollán Ernõ utca 1.
Tel.: +36-94-520-400, e-mail: info@nyugatrmk.hu
honlap: www.nyugatrmk.hu

Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola, Lenti
Az iskola 1985-tõl önálló a Lenti Kistérség beiskolázási körzete. A hagyományos ipari szakmunkásképzést az intézmény folyamatosan átalakította, bõvítette a térség oktatási igényeinek megfelelõen. Mára több szakmacsoportban van lehetõség a kétszintû érettségi megszerzésére, felkészülni a továbbtanulásra, illetve helyben biztosított a szakképzés megszerzése.
A programban feladata a gyakorlati helyek, vállalkozások bevonásának segítése, a felnõttoktatási helyzetfeltárásban való együttmûködés.
Partner képviselõje, elérhetõsége:
Tótiván Endre, igazgató
8960 Lenti, Deák F. u. 4.
Tel.: +36-92-551-225, e-mail: iskola@lamfalussy-lenti.sulinet.hu
honlap:

„LE-KO” Önkormányzati, Közszolgáltató és Építõipari Kft., Lenti
Az önkormányzatu tulajdonó vállalkozás fõ profilja a közmû építés, illetve egyéb mélyépítési feladatok.
A programban feladata a térség vállalkozásainak bemutatása, munkáltatói oldal szélesebb körû képviseletének elõmozdítása, munkahely-teremtõ beruházások feltérképezésének segítése.
Partner képviselõje, elérhetõsége:
Verein József, igazgató
8960 Lenti, Béke út 40.
Tel.: +36-92-551-381, e-mail: leko@zalaszam.hu
honlap:

Hálózat az Integrációért Alapítvány, Zalaegerszeg
A szervezet 2002-ben alakult a hátrányos helyzetû emberek - különösen az alacsony iskolai végzettségûek, kistelepüléseken, állami gondoskodásban élõk, vagy onnan kikerülõk, romák, több gyermekes családok, rendszeres szociális segélyben részesülõk, valamint kifejezetten a nõk - életkörülményeinek javítása, támogatása, társadalmi integrációjuk elõsegítése érdekében. Az alapítvány célja a hátrányos helyzetû emberek életkörülményeinek javítása, társadalmi, és munkaerõ-piaci esélyegyenlõségének fokozása, elsõsorban képzési és foglalkoztatási programok elindításával, valamint jogi és szociális tanácsadással.
A programban a szervezet feladata a civil szervezetek bevonása a munkaerõ-piacon hátránnyal induló személyek foglalkoztathatósága érdekében.
Partner képviselõje, elérhetõsége:
Gérczei Ildikó, kuratóriumi elnök
székhely: 8792 Zalavég, Petõfi Sándor u. 32., iroda: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 3.
Tel.: +36-92-313-730, e-mail: alapitvany@halozat.axelero.net
honlap: www.halozat.axelero.net
 

 

A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0013
© 2010 Minden jog fenntartva ! · Cseszt Regélő Nonprofit Kft.