"Cseszt Regélő" Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhely: 8973 Csesztreg, Petőfi S. u. 2.
Iroda: 8960 Lenti, Deák F. u. 4.
Telefon-fax: (06 92) 551 874
E-mail: info@lentiterseg.hu
Aktuális hirdetés,
információ

banner felület
Feliratkozás hírlevélre
Név:

Lakcím:

Email:

Bizt. kód:

Írja be a kódot:
Projekt fõ adatai

Projekt neve: Foglalkoztatási együttmûködési megállapodás a Lenti Kistérségben

Projekt leírás:

      Általános leírás

     A „Cseszt Regélõ” Nonprofit Kft., mint konzorcium vezetõ támogatást nyert el a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett "Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási együttmûködések” c. konstrukció keretében a Lenti Kistérségben foglalkoztatási együttmûködés kialakítására.

    Projekt fõ céljai

 • Fenntartható partnerségi hálózat létrehozása Lenti kistérségben a foglalkoztatási kezdeményezések elõmozdítása érdekében.
 • Az együttmûködés eredményeképpen a humánerõforrás fejlesztésre, gazdaságfejlesztésre és a foglalkoztatás elõsegítésére irányuló stratégia kialakítása térségi szinten.
 • A paktum szervezet létrehozása és érdemi mûködésének megkezdése.
 • A foglalkoztatási stratégiához illeszkedõ, éves akcióprogramok és konkrét projekttervek kidolgozása.
 • Térségi foglalkoztatási szint megtartása/emelése.

    Projekt fõ tevékenységei

    A program két szakaszban valósul meg.
         1. szakasz fõ tevékenységei

 • Térségi foglalkoztatási partnerség-építés.
 • Honlap tervezése, beüzemelése és mûködtetése.
 • Szervezeti keretek megtervezése, megteremtése.
 • Részletes helyzetelemzés készítése és stratégiaalkotás a helyzetelemzésre alapozva.
 • Stratégiára épülõ akcióterv készítés, gazdaságfejlesztéshez, humánerõforrás-fejlesztéshez, foglalkoztatás bõvítéshez kapcsolódva.

         2. szakasz fõ tevékenységei

 • A foglalkoztatás-bõvítéssel járó projektötletek kidolgozása, generálása.
 • A paktum bemutatásáról, szakmai kiadvány készítése.
 • Projektzáró konferencia, ahol az eredmények ismertetése, továbblépés felvázolása történik.
 • Fenntarthatóság biztosítása, szolgáltatási rendszer intézményesítése.

 Mûszaki adatok

Program megvalósításának idõtartama: 2010. január 1. - 2011. augusztus 31.
Program megvalósítás helyszíne: Lenti és kistérsége
Projekt összeköltsége: 25 169 886 Ft
Támogatás összege és mértéke: 22 652 897 Ft, 90%-os támogatás
      Fõkedvezményezett - "Cseszt Regélõ" Nonprofit Kft. - által elnyert támogatás összege: 20 456 897 Ft
      Kedvezményezett - Lenti Kistérség Többcélú Társulása - által elnyert támogatás összege: 2 196 000 Ft

 

Kedvezményezett neve és elérhetõsége:

Fõkedvezményezett:
"Cseszt Regélõ" Térségfejlesztési és Felnõttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
postacím: 8874 Gelse, Dózsa Gy. u. 36.
székhely címe: 8973 Csesztreg, Petõfi S. u. 2.
elérhetõség: www.lentiterseg.hu, info@lentiterseg.hu, (06 92) 551 874

Kedvezményezett:
Lenti Kistérség Többcélú Társulása
posta cím: 8960 Lenti, Deák F. u. 4.
székhely címe: 8960 Lenti, Deák F. u. 4.
elérhetõség: www.lktt.hu, info@lktt.hu, (06 92) 551 412 

Közremûködõ szervezet neve és elérhetõsége:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
postacím: 1385 Budapest, Pf. 818.
székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
elérhetõség: www.esza.hu, EUtamogatas@esza.hu, (06 1) 273 4250


 

 

 

 

A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0013
© 2010 Minden jog fenntartva ! · Cseszt Regélő Nonprofit Kft.