"Cseszt Regélő" Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhely: 8973 Csesztreg, Petőfi S. u. 2.
Iroda: 8960 Lenti, Deák F. u. 4.
Telefon-fax: (06 92) 551 874
E-mail: info@lentiterseg.hu
Aktuális hirdetés,
információ

banner felület
Feliratkozás hírlevélre
Név:

Lakcím:

Email:

Bizt. kód:

Írja be a kódot:
Szervezet bemutatása

A "Cseszt Regélõ" Nonprofit Kft.-t, még Csesztreg Község Önkormányzata alapította 2001-ben Közhasznú Társaságként azzal a céllal, hogy a munkaerõ piacon hátrányos helyzetbe került rétegek, rehabilitációs foglalkoztatásra szorulók képzését, foglalkoztatását elõsegítse. A szervezet szociális tevékenységek folytatására, idõskorúak gondozására, és a kulturális örökség védelmére helyezte a hangsúlyt.

A 2006-ban elindított változások eredményeként a Kft. térségi feladatok ellátását tûzte ki célul. A módosított alapító okiratban megfogalmazott cél, a vidéki térségek hátrányainak csökkentése érdekében a felzárkóztatáshoz szükséges programok, projektek elõkészítése, bonyolítása lett. A hátrányok leküzdésének továbbra is meghatározó eleme a foglalkoztatási szint növelése, a térség humánerõforrás potenciáljának emelése (különbözõ munkaerõ piacra visszasegítõ képzések szervezése). A Kft. tevékenysége eredményes végrehajtása érdekében Lenti térsége mellett Letenye aprófalvas térségét, valamint Vas megye déli részét is be kívánja vonni fejlesztéseibe.

A „Cseszt Regélõ” Nonprofit Kft. legfontosabb feladatának a térség munkaerõ-piaci, képzési és alternatív szociális tevékenységeinek a felvállalását tartja. A megvalósítás érdekében a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központtal, valamint a Lenti és Letenyei Munkaügyi Kirendeltségével épített ki együttmûködési formákat.

A törvényi elõírásoknak megfelelõen 2009-ben a közhasznú társaság nonprofit Kft.-vé alakult. Erre az idõszakra esik a felnõttképzési akkreditáció megszerzése (2009. június).
Az intézményi akkreditációs tanúsítvány lehetõséget biztosít arra, hogy szervezetünk kiteljesítse tevékenységét a munkaerõpiaci szolgáltatások területén.

A Kft. több Európai Uniós programot bonyolított, vagy kapcsolódott be megvalósításába.

Saját megvalósított programjaink:

 • „Segítõ háló” Szociális területen dolgozó zalai és vasi szakemberek képzése, szervezetek közötti hálózatépítés - HEFOP-2.2.1-06/1.-2006-08-0028/4.0
 • ZALAnka – Zalai Lankákon Tematikus Túraútvonal létrehozása - Ausztria-Magyarország INTERREG IIIA 2004-2006 program AT-HU06/01/048

A következõ Európai Unió által támogatott programokba résztvevõként kapcsolódtunk be:

 • EQUAL – A-092 – Új utak az elsõdleges munkaerõpiacra
  Projektgazda: Lenti Város Önkormányzata
  Elvégzett tevékenység: termékfejlesztés és disszemináció
 • „Vár a munka” OFA program
  Projektgazda: Hálózat az Integrációért Alapítvány
  Elvégzett tevékenység: állásbörzék szervezése
 • Barangolás a Kerka mentén NyDOP program
  Projektgazda: Lenti Kistérség Többcélú Társulása
  Elvégzett tevékenység: ZALAnka túraútvonalak pontosítása, túrajelzések felfestése, útvonal digitalizálás.

Jelenleg futó programunk:

 • Foglalkoztatási együttmûködési megállapodás a Lenti Kistérségben (TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0013)

A nonprofit Kft. legfontosabb közhasznú tevékenységei:

 • máshová nem sorolt- felnõtt és egyéb oktatás
 • máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
 • kulturális örökség védelme
 • egyéb sporttevékenység
 • máshová nem sorolt egyéb szabadidõs tevékenység
 • munkaerõ-közvetítés
 • egyéb kiadás
 • humán kutatás, fejlesztés


A „Cseszt Regélõ” Nonprofit Kft. emellett irodát tart fenn Lentiben, ahol ügyfélfogadás keretében várja a vállalkozás szolgáltatásai iránt érdeklõdõket.
A lenti irodában dolgozik a „Foglalkoztatási együttmûködési megállapodás a Lenti Kistérségben” címû program projektmenedzsmentje is, amelynek munkatársai munkaidõben tájékoztatják a program iránt érdeklõdõket.

Iroda elérhetõsége:
Iroda címe: 8960 Lenti, Deák F. u. 4.
tel./fax: (06 92) 551 874
web: www.lentiterseg.hu
e-mail: info@lentiterseg.hu
 

A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0013
© 2010 Minden jog fenntartva ! · Cseszt Regélő Nonprofit Kft.